Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

OXYPAX

 • Đường kính 12/19 mm
 • Chất liệu EPDM
 • 120,000 số lỗ khí trên mỗi met
 • Áp suất hoạt động 1 bar
 • Đường kính bong bóng <0.5mm
 • Trọng lượng 210 g/m

AIRPAX

 • Đây là dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường có khả năng tạo ra bọt bóng bóng có kích thước siêu mịn micro hoạt động với áp suất thấp cung cấp lượng oxy truyền tải hiệu quả vào trong môi trường nước, trong khi vẫn đảm bảo chi phí tiêu hao điện năng thấp.
 • Đường kính 12/19 mm
 • Chất liệu EPDM
 • 60,000 số lỗ khí trên mỗi met
 • Áp suất hoạt động 0.35 bar
 • Đường kính bong bóng <0.5mm
 • Trọng lượng 200 g/m

C-PAX

 • Đường kính 10/17 mm
 • Chất liệu EPDM
 • 10,000 số lỗ khí trên mỗi met
 • Áp suất hoạt động 1 bar
 • Trọng lượng 170 g/m