Sản xuất & Kinh doanh

Một số giải pháp có thể phù hợp

Giải pháp Hình ảnh cho trường học

Để biết thêm chi tiết.

Tích hợp in Dữ liệu biến đổi

In offset cuộn hay flexo là cố định, tích hợp để thêm dữ liệu biến đổi theo từng trang.

Giới thiệu một số Giải pháp Công nghệ Mới

Chúng tôi có thể kết nối.