Ứng dụng năng lượng tự nhiên

Sử dụng nguồn năng lượng xanh và bảo vệ tài nguyên trầm tích là nghĩa vụ của chúng tôi

Xu hướng nguyên liệu mới cho tương lai

Năng lượng xanh là nguồn năng lượng được tạo nên từ các nguồn tự nhiên như: mặt trời, gió, mưa, thủy triều, …. Các nguồn năng lượng xanh có khả năng tái tạo. Trong khi đó, các nguồn nhiên liệu truyền thống lại có hạn và đang bị cạn kiệt dần sau khi đã được khai thác với số lượng lớn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, năng lượng xanh có thể thay thế được các loại năng lượng truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm như: điện, sưởi ấm, nước, nhiên liệu cho xe có động cơ, …

Mục đích chính mà con người tận dụng nguồn năng lượng xanh là giảm thiểu các tác động có hại lên môi trường tự nhiên. Hiện nay, việc sản xuất năng lượng dù ít hay nhiều đều gây ảnh hưởng đến môi trường, tuy nhiên, năng lượng xanh lại tác động rất ít, do đó, với sự phát triển bền vững của tương lai thì việc sử dụng năng lượng xanh là điều tất yếu.

Ca An Tech với hoài bão và nhiệt huyết đã và đang có bước tiến trong hai lãnh vực sau đây:

Hội tụ mặt trời

Năng lượng nhiệt mặt trời là một dạng năng lượng và công nghệ khai thác năng lượng mặt trời để tạo ra nhiệt năng sử dụng trong công nghiệp, dân dụng và thương mại.

Hoạt động lưu trữ năng lượng nhiệt theo công nghệ hội tụ bằng gương cầu  tích sức nóng vào bộ lưu trữ nhiệt để có thể sử dụng giờ cao điểm hoặc ban đêm và những ngày mưa.

Sóng biển

Việt Nam ta với bờ biển dài 3.260 km, khai thác năng lượng từ sóng biển là điều rất cần thiết.  Hiện tại Ca An Tech đang thiết kế chế tạo thử hệ thống thu năng lượng sóng biển để phát điện.