Lãnh vực hoạt động

Khuếch tán khí bằng bong bóng nano

Dùng trong trồng trọt, nuôi thủy sản và xử lý nước thải và nơi nào cần sục khí trong nước.

Tích hợp in dữ liệu biến đổi

Giải pháp in dữ liệu biến đổi trên từng trang in dùng trong công nghiệp in và mã số.

Giấy từ bột đá

Không sử dụng cây để tạo bột giây giúp giữ môi trường xanh và bền vững.

Dịch vụ In ấn

Dùng trong trồng trọt, nuôi thủy sản và xử lý nước thải và nơi nào cần sục khí trong nước.