xử lý nước ô nhiễm sông hồ

Tại các ao hồ sông ngòi kém lưu thông kém, việc sử dụng các thiết bị phân phối khí để khuếch tán oxy vào nước, hay còn được gọi là  “làm thoáng nước” được xem là một phải pháp kiểm soát ô nhiễm hữu cơ  và kiểm soát mùi hiệu quả. Quy trình này giúp duy trì nồng độ oxy tối ưu trong nước để các vi sinh hiếu khí vật phân hủy các chất ô nhiễm và kích hoạt quy trình làm sạch tự nhiên, vốn có của ao hồ. Từ đó, giúp ngăn ngừa tích lũy ô nhiễm hữu cơ, hạn chế mùi các tình trạng phú dưỡng hóa gây nên hiện tượng tảo nở hoa

CHI TIẾT