Ruler

 

THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP

 • Sự khởi nghiệp nào cũng chứa đầy lo lắng và sợ hãi thất bại, chúng tôi chọn tên Ca An nghĩa là ca ngợi sự bình an và cũng mong mang lạ sự an tâm cho khách hàng sau này.
 • Năm 2007 Ca An bắt đầu hoạt động dựa trên việc cung cấp giả pháp in dữ liệu tốc độ cao nhằm giúp các khách cho khách hàng trong việc in ấn phẩm marketing theo dữ liệu.
 • Từ đó đến nay chúng tôi tiếp tục cung cấp các giải pháp tối ưu trong sản xuất và kinh doanh cho các doanh nghiệp và tổ chức.
 • Năm 2022 Ca An nhận thấy ngành thủy sản chịu tác động nhiều của biến đổi khí hậu và việc canh tác dần được chuyển đổi sang hướng công nghệ cao. Chúng tôi đã vàn đang có những bước phát triển không ngừng trong lĩnh vực cung cấp vật tư và giải pháp khuếch tán oxy trong lãnh vực thủy sản.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 • Tầm nhìn: Xây dựng Ca An Tech trở thành nơi tin cậy với khách hàng ngành nuôi trồng thuỷ sản trên toàn quốc.
 • Sứ mệnh:  Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của khách hàng nhằm sản xuất ra những sản phẩm đúng với mong muốn của khách hàng và thị trường. Ngoài ra, chúng tôi luôn lựa chọn, đánh giá các sản phẩm, thiết bị cần thiết, thiết yếu rồi phân phối đến cho thị trường trong nước một cách trách nhiệm nhất.
 • Giá trị cốt lõi:
 1. Nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phù hợp với từng loại hình, từng khu vực, từng giai đoạn phát triển của ngành Thuỷ Sản. 
 2. Xây dựng đội ngũ có Tâm để phục vụ khách hàng, cùng nhau phát triển.
 3. Cải thiện, phát triển mạng lưới phân phối và vận chuyển phù hợp để đảm bảo kịp tiến độ, thời gian và chi phí cho khách hàng.
 4.