Author Archives: Thông Nguyễn Vũ Duy

Khuyến cáo một số giải pháp quản lý ao nuôi trong giai đoạn nắng nóng

Hiện nay thời tiết đã bắt đầu diễn ra những đợt nắng nóng khiến cho nhiệt độ môi trường tăng cao, nước bốc hơi nhanh. Khiến cho môi trường nước liên tục biến động đặc biệt là từ đầu tháng 4/2023 đến nay có thời điểm nhiệt độ mặt nước cao hơn 36oC. Trong khi […]